Logo Aula d'Extensió Universitària de Calella

Fes-te’n Soci

Vols ser Soci Ordinari Protector Patrocinador de l'Aula?

L’Associació Aula d’Extensió Universitària de Calella té tres modalitats d’associat i les quotes són anuals.

Carnets Socis Aula Extensió Universitària de Calella

1_ Soci Ordinari:

És aquella persona que vol col·laborar amb l’associació i alhora participar en totes les conferències que tinguin lloc durant el curs.

Disposarà d’un carnet nominatiu i intransferible.

2_ Soci Protector:

És aquella persona, empresa o entitat que vol col·laborar amb l’associació, apadrinant una conferència a l’any, i alhora participar en totes les conferències que s’imparteixin durant el curs.

Disposarà d’un carnet corporatiu que podrà utilitzar qualsevol persona que el presenti.

El nom de l’empresa o entitat col·laboradora apareixerà llistat en tot el material corporatiu de l’Aula, en la pantalla de presentació cada dimecres de conferència, en la pàgina web de l’Aula i se’n farà difusió als mitjans de comunicació.

3_ Soci Patrocinador:

És aquella entitat o empresa que desitja col·laborar amb l’associació en el seu manteniment, continuïtat i activitats en general.

Disposarà d’un carnet corporatiu que podrà utilitzar qualsevol persona que el presenti.

El nom de l’empresa o entitat col·laboradora apareixerà amb el seu logotip en tot el material corporatiu de l’Aula, en la pantalla de presentació cada dimecres de conferència, en la pàgina web de l’Aula i se’n farà difusió als mitjans de comunicació.

Formulari Petició Alta de Socis

Alta Socis Web
Avís Legal i Protecció de Dades
Autorització de Drets d'Imatge