Logo Aula d'Extensió Universitària de Calella

Les Aules Universitàries

A través de la Universitat Pompeu Fabra, s’ha obert les portes a tota la població, sense límits generacionals, socials ni geogràfics.

Què són les Aules d’Extensió Universitària?

Les Aules d’Extensió Universitària són entitats socioculturals sense afany de lucre que van iniciar la seva activitat a Catalunya a principis dels anys vuitanta amb la finalitat d’oferir una formació continuada i de nivell universitari a les persones amb inquietuds culturals i amb el desig de mantenir-se intel·lectualment actives al llarg de la seva vida.

L’augment de les expectatives vitals, juntament amb els processos de reconversió en el món laboral, estan donant com a resultat en la nostra societat l’aparició de diferents sectors de població amb una creixent sensibilització envers tot allò que pugui enriquir i ampliar el seu bagatge cultural, un interès que va més enllà de l’alfabetització i que és diferent de la formació específica orientada a la inserció laboral mitjançant cursos de qualificació o reciclatge.

L’Aula d’Extensió Universitària de Calella, de la mateixa manera que la resta d’aules catalanes, no cursa estudis reglats que en un moment o altre tenen fi, sinó que es donen conferències de tota classe de matèries de forma que els alumnes, mentre ells vulguin, poden seguir assistint a l’Aula perquè el programa és diferent cada any. Aquest fet permet que la persona valori no tan sols els coneixements que adquireix, sinó també l’oportunitat de relacionar-se amb persones d’inquietuds culturals semblants.

La formació que proporciona l’Aula d’Extensió Universitària s’estructura com un curs lectiu, amb una durada d’octubre a juny. L’eix troncal consisteix en un programa de conferències setmanals de temàtiques diverses (història, literatura, art, ciència, economia…) impartides per professors universitaris i especialistes en la matèria. També s’ofereix la possibilitat de completar els coneixements mitjançant seminaris, tallers monogràfics i altres activitats de tipus cultural (cinefòrum, sortides…).

L’Aula de Calella està vinculada a la Universitat Pompeu Fabra, organisme que vetlla i fa el seguiment de la programació per tal de garantir una qualitat i un rigor de nivell universitari, i compta amb l’experiència de més de trenta anys d’AFOPA (Agrupació d’Aules de Formació Permanent), de la qual n’és membre.

L’Aula és oberta a totes les persones adultes, sense límit d’edat, i per participar-hi no cal tenir cap titulació prèvia ni superar cap prova d’accés o avaluació.